Παγκοσμιοποίηση — οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις στους κατοίκους της Δύσης

Εισαγωγή

Πριν αναφερθούμε στις διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής των ατόμων στην Δύση που η Παγκοσμιοποίηση επηρεάζει αρνητικά , θα ήθελα να παρουσιάσω την δική μου εικόνα γι’αυτό που συντελεί η Παγκοσμιοποίηση σαν κοινωνικό φαινόμενο παγκοσμίως.

Πρώτα απ’όλα πιστεύω ακράδαντα πως ο τύπος της Παγκοσμιοποίησης που όλη η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα , ιδιαίτερα στις χώρες της Δύσης, όπως τα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα ‘’παγκόσμιο συνωμοτικό κατασκεύασμα’’ που ξεκίνησε πριν περίπου 50 χρόνια, από τις πιο πλούσιες και ισχυρές ομάδες ατόμων της υφηλίου. Αυτό το συγκρότημα των ‘’εκλεκτών επιτελών’’ αντιπροσωπεύεται από Διεθνείς Οργανώσεις Εξουσιαστών όπως την Ομάδα Bilderberg(Bilderberg Group), την Επιτροπή των 300( the Committee of 300), την Λέσχη της Ρώμης(the Club of Rome) και τις οικονομικές δυναστείες των Rothschild και των Rockefeller .

Αυτά τα ‘’συνδικάτα εκλεκτών εγκληματιών’’ ελέγχουν τους περισσότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και κεντρικές τράπεζες , όπως επίσης και τις πιο ισχυρές Μασονικές Στοές της υφηλίου , όπως της Βρετανίας την Μεγάλη Στοά της Σκωτίας(Grand Lodge of Scotland) και της Αμερικής την Μεγάλη Στοά του Βασιλιά Δαβίδ(Grand Lodge of King David).

Κύριος σκοπός της σημερινής Παγκοσμιοποίησης είναι η συγκέντρωση της μέγιστης πολιτικής επιρροής και των περισσοτέρων οικονομικών πόρων στα χέρια αυτών των ‘’ομάδων προνομιούχων’’ της υφηλίου , έτσι ώστε η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων παντού μέσα από ‘’διάφορες ιδιότητες’’ να στηρίζουν την κύρια φιλοδοξία τους που είναι να ελέγξουν την ανθρωπότητα σχεδόν σ’όλα τα επίπεδα μέσα από διάφορα κοινωνικο-οικονομικά και κοινωνικο-πολιτικά εργαλεία.

Αυτό το ‘’πολύπλοκο κοινωνικό κατασκεύασμα’’ αντανακλά ένα ‘’συνωμοτικό υπερσχέδιο’’ ισχυρών ‘’ψυχοπαθών εξουσιαστών’’ όπως οι ιστορικές προσωπικότητες που εγκαθίδρυσαν αυτοκρατορίες και βασίλεια.

Όλοι αυτοί οι εξουσιαστές της Παγκοσμιοποίησης πιστεύουν απόλυτα πως μπορούν να λειτουργούν σαν ‘’παντοκράτορες’’, αγνοώντας πως ο βίος τους είναι περιορισμένος. Είναι ‘’κλινικά διαταραγμένα άτομα’’ που πάσχουν από το σύνδρομο του κάθε ‘’ψυχοπαθή μεγαλομανή’’ που έχει υπάρξει στην ιστορία, από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τον σημερινό Bill Gates.

Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια ιστορικά παραδείγματα ‘’ψυχικά διαταραγμένων’’ εξουσιαστών, οι οποίοι δυστυχώς έχουν πάντα ‘’το πάνω χέρι’’ , γιατί σαν ‘’αδίστακτα ανθρώπινα αρπακτικά’’ είναι ασταμάτητοι, καταβροχθίζοντας ακόμη και τα ίδια τους τα παιδιά όπως οι Πρωτόγονοι Άνθρωποι Neanderthal.

Οι σημερινοί ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης επιδιώκουν να επιβάλλουν παγκοσμίως την Νέα Παγκόσμια Τάξη( New World Order) όπως στο άμεσο παρελθόν έπραξαν οι Ναζιστές στην Γερμανία και οι Μπολσεβίκοι στην Ρωσία, στοχεύοντας σε μια Παγκόσμια Κυβέρνηση και σ’ένα Μονολιθικό Οικονομικό Σύστημα , όπου ο καθ’ένας σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα και με διάφορες επαγγελματικές ιδιότητες θα πρέπει να πειθαρχεί κάτω από ‘’υπαρξιακές πιέσεις’’ στηρίζοντας την λειτουργία τους και την συντήρησή τους.

Η Παγκόσμια Κυβέρνηση θα βασίζεται πάνω σ’ένα ‘’συνεργιακό ολοκληρωτικό μονοκομματικό’’ πολιτικό σύστημα όπου οι περισσότεροι πολίτες δεν θα έχουν το δικαίωμα του ‘’ελεύθερου λόγου’’ ή της ‘’κοινωνικής συμβολής’’ επηρεάζοντας άμεσα την λειτουργία της και την εξέλιξή της. Τα μόνα άτομα που θα μπορούν να ελέγχουν τον μηχανισμό αυτής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης θα είναι οι ανώτεροι γραφειοκράτες και οι κρατικοί επίτροποι (government commissars) ή οι πολιτικοί που θα επιλέγονται από τους Οργανισμούς των ηγετών της Παγκοσμιοποίησης όπως συμβαίνει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, όταν τα 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέγραψαν την Συμφωνία του Maastricht . Σταδιακά , άλλες 16 Ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν την Συμφωνία για να ενταχθούν και αυτές σαν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρακτικά, αυτές οι χώρες παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία τους σαν ανεξάρτητα έθνη-κράτη που καθόριζαν την οικονομική , κοινωνική και πολιτική τους ατζέντα , σε κεντρικές επιτροπές και σε επιτρόπους που αντιπροσώπευαν τα κράτη-μέλη της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες που υπερβαίνουν σε εξουσίες των εθνικών κυβερνήσεων και των πολιτικών κομμάτων που κυβερνούν αυτές τις χώρες.

Λοιπόν αυτό που διαπιστώνουμε είναι μια ‘’συνεργιακή πολιτική οντότητα’’ που διαθέτει διοικητικές εξουσίες να επιβάλλει σχεδόν κάθε είδους πολιτικής που πολλές φορές είναι ζημιογόνα για τα ίδια μέλη-κράτη , όπως αυτό που συνέβηκε με την οικονομική πτώχευση της Ελλάδας μετά το 2010.

Αυτή η πολιτική εξέλιξη ωφέλησε οικονομικά τις κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας που είχαν χρηματοδοτήσει την Ελληνική κυβέρνηση μέσω τραπεζικών δανείων με υψηλούς τόκους. Μέσα από αυτό το ‘’συνεργιακό πολιτικό κατασκεύασμα’’ , η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε σ’αυτές τις Ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες να συμπεριφερθούν σαν ‘’οικονομικά αρπακτικά’’ ή ‘’τοκογλύφοι’’ σε βάρος ενός μέλους κράτους.

Αντικειμενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δημιούργημα Διεθνών Οργανισμών των επιτελών της Παγκοσμιοποίησης, που αποσκοπούσαν στην εγκατάσταση μιας απέραντης γεωπολιτικής οντότητας των περίπου 400 εκατομμυρίων κατοίκων που θα εξυπηρετούσε τα οικονομικά συμφέροντα των διεθνικών τραπεζών, των κεντρικών τραπεζών , και των διεθνικών εταιριών και οργανισμών.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα αντιπροσωπεύουν τα πιο ισχυρά γεωπολιτικά κέντρα Παγκοσμιοποίησης σε όλη την Υφήλιο.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός σκοπός των εκλεκτών της Παγκοσμιοποίησης είναι η εγκατάσταση μιας ‘’παγκόσμιας μονολιθικής’’ πολιτικής κουλτούρας όπου το κάθε άτομο , όχι πολίτης με πολιτικά δικαιώματα, θα λειτουργεί κοινωνικά με γνώμονα τις ‘’παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές’’ των προγραμματισμών της Παγκοσμιοποίησης και όχι με βάση των συγκεκριμένων αναγκών και των παραδοσιακών θεσμών ενός έθνους ή μια κοινωνίας.

Οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες και οικονομικοί πόροι θα ρυθμίζονται από μονοπώλια διεθνικών εταιριών και διεθνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών , στρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος των υλικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού από την γενική πρόνοια του πλατύ κοινού προς τα περιουσιακά στοιχεία των οργανώσεων των ηγετών της Παγκοσμιοποίησης που κινούν τα διεθνικά μονοπώλια.

Το πραγματικό κοινωνικό λειτούργημα του μέσου ανθρώπου θα είναι να εξυπηρετεί και να χρηματοδοτεί αυτά τα Παγκόσμια μονοπώλια και των οργανώσεων των εξουσιαστών της Παγκοσμιοποίησης κάτω από τον φόβο ότι μπορεί να χάσει ‘’το προς το ζην’’ του και την κοινωνική του θέση, διότι θα είναι οικονομικά και κοινωνικά εξαρτημένος στην Νέα Παγκόσμια Τάξη.

Η σημερινή Παγκοσμιοποίηση είναι διαμορφωμένη πάνω στο ίδιο θεσμικό πρότυπο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή της Καθολικής Εκκλησίας του Μεσαίωνα , όπου όλες οι κοινωνικές δραστηριότητες κατευθύνονται προς τα συμφέροντα των ολίγων προυχόντων που ασκούσαν απόλυτη κυριαρχία πάνω σε μεγάλο μέρος του λαού.

Την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας , ο ‘’καλός πολίτης’’ ήταν ο ‘’καλός στρατιώτης’’ που επίσης ήταν Ρωμαίος πολίτης , και ο οποίος εξασφάλιζε την ενότητα και την γεωπολιτική ακεραιότητα της Αυτοκρατορίας , ενώ το εισόδημά του ήταν αρκετό μόνο για να επιβιώσει.Με την Καθολική Εκκλησία στον Μεσαίωνα , ο ‘’καλός πολίτης’’ ήταν ο ‘’καλός Χριστιανός’’ που τηρούσε τους κανόνες του Βατικανού και του Πάπα , κάτω από τον φόβο της ακολασίας, χτίζοντας και συντηρώντας εκκλησίες και μοναστήρια που πρακτικά αποτελούσαν ‘’τραπεζικά υποκαταστήματα’’ που τροφοδοτούσαν με ‘’χρυσά φλουριά’’ τα χρηματοκιβώτια του κλήρου.

Στην σημερινή Παγκοσμιοποίηση , ο ‘’απρόσωπος πολίτης’’ κινείται αυτόματα σε διαφορετικά ‘’προκαθιερωμένα κοινωνικά επίπεδα’’ και με διαφορετικές ‘’προκαθορισμένες επαγγελματικές ιδιότητες’’. Παρακολουθείται από διάφορα ‘’κρατικά μέσα ασφάλειας’’ για να είναι παραγωγικός και για να ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες της ‘’αποδεκτής δημόσιας συμπεριφοράς’’ που έχει επιβληθεί από μια πολική κουλτούρα που πρακτικά είναι ολοκληρωτική και δογματική. Στην καθημερινή ζωή δεν επιτρέπεται η διαλεκτική σκέψη και η ιδεολογική αντίρρηση.

Όλα τα άτομα θα πρέπει να είναι ‘’φανατικοί’’ και ‘’αφοσιωμένοι’’ καταναλωτές όλων εκείνων των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται, προωθούνται και διανέμονται από τις διάφορες διεθνικές εταιρίες , ακόμη και αν αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θίγουν την σωματική και ψυχική κατάσταση του καταναλωτή , όπως τα αντικαταθλιπτικά οπιούχα φάρμακα ή τα βίντεο διασκέδασης που προπαγανδίζουν συμπεριφορές βίας στα νέα άτομα.

Το κοινωνικό πρότυπο που προωθείται και εφαρμόζεται από τους επιτελείς της Παγκοσμιοποίησης μέσω των ‘’πολιτικών ανδρεικέλων’’ τους που βρίσκονται σε κάθε τομέα κρατικής διοίκησης είναι αυτό του τυποποιημένου κοινωνικού περιβάλλοντος όπου το άτομο κάτω από τον ‘’φόβο’’ και την ‘’ανασφάλεια’’ είναι αναγκασμένο να ταυτιστεί με όλους τους κανονισμούς που επιβάλλονται από τους κρατικούς επιτρόπους της Παγκοσμιοποίησης. Επιτρόπους όπως τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, τους επικεφαλής κρατικών σωμάτων ασφαλείας και των υπευθύνων κρατικών υγειονομικών φορέων, ακόμη και αν αυτοί οι κανονισμοί είναι ‘’παράλογοι’’ και ‘’αντισυνταγματικοί’’.

Ένα καλό παράδειγμα τέτοιας ‘’παράνομης’’ και ‘’εγκληματικής’’ πολιτικής που εφαρμόζεται από τους διάφορους επιτρόπους της Παγκοσμιοποίησης σε ιδιωτικούς και κρατικούς υγειονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως είναι η πολιτική του σχεδόν ‘’συνολικού κλεισίματος’’ των σχολείων και των μικρών επιχειρήσεων για να κατασταλεί ‘’θεωρητικά’’ η διάδοση του ιού Covid 19 ή του Κινέζικου ιού(China virus).

H συγκεκριμένη υγειονομική πολιτική της Παγκοσμιοποίησης μέσω του Παγκόσμιου Κέντρου Υγείας( World Health Organization), έχει κατακερματίσει την ψυχολογική , οικονομική και σωματική πρόνοια του ατόμου , για μια Πανδημία που ‘’αντικειμενικά’’ και ‘’επιστημονικά’’ είναι ένας ‘’ιός γρίπης’’ , αλλά πιο μεταδοτικός από τον κανονικό ιό της γρίπης. Οι στατιστικές καταγράφουν πως ο αριθμός των θανάτων παγκοσμίως όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει αυξηθεί από το 2019 μέχρι το 2020 όταν ο ιός Covid 19 πρωτοεμφανίστηκε.

Η Πανδημία του ιού Covid 19 είναι ένα ‘’εικονικό κατασκεύασμα’’ ενός συνωμοτικού σχεδιασμού που ξεκίνησε στα βιολογικά εργαστήρια στην επαρχία Wuhan της Κίνας, και που επιτράπηκε να εξαπλωθεί σαν ‘’βιολογικό όπλο’’ σε όλη την υφήλιο, αλλά όχι στην υπόλοιπη Κίνα. Ήταν μια ‘’συνομωσία’’ της κυβέρνησης της Κίνας με την ‘’παθητική συνοχή’’ άλλων σημαντικών κέντρων Παγκοσμιοποίησης όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Παγκόσμιο Κέντρο Υγείας στην Ελβετία.Επεδίωξαν και κατάφεραν να επιβληθεί η αναστολή των οικονομιών στις περισσότερες χώρες της υφηλίου, ειδικά στα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Πανδημία Covid 19, υπονόμευσε τις ελευθερίες και την υγεία δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων από ‘’εγκληματικά πολιτικά κέντρα’’ σαν την Κίνα, από ‘’εγκληματικούς πολιτικούς’’ σαν τους ηγέτες των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ‘’εγκληματίες γραφειοκράτες’’ όπως το προσωπικό του Παγκόσμιου Κέντρου Υγείας , και από τους ‘’εγκληματίες ιδιοκτήτες’’ Δυτικών μέσων ενημέρωσης και των Εταιριών Υψηλής Τεχνολογίας πληροφόρησης.

Όλοι αυτοί οι ανθρώπινοι παράγοντες έχουν ‘’κοινά οικονομικά συμφέροντα’’ πάνω σ’αυτό το ‘’συνωμοτικό τέχνασμα’’ της Πανδημίας , και λειτουργούν σαν ‘’καλοί πελάτες’’ των ισχυρών επιτελών της Παγκοσμιοποίησης που αντιπροσωπεύονται από Κεντρικές Τράπεζες, διεθνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο(IMF) και την Παγκόσμια Τράπεζα(World Bank), από διεθνικές εταιρίες όπως αυτές της Φαρμακοβιομηχανίας(Big Pharma), και φυσικά το Στρατιωτικό Βιομηχανικό Κατεστημένο(Military Industrial Complex).

Όλοι όσοι κατέχουν ανώτερη παιδεία στην Δύση , παρατηρούν πως βιώνουν σήμερα μια ‘’εικονική πραγματικότητα’’ ενός Ορουελιανού Εφιάλτη (Orwellian Nightmare) βασιζόμενο στο βιβλίο του George Orwell ‘’1984’’. Το μελλοντολογικό αυτό μυθιστόρημα περιγράφει μια ‘’ολοκληρωτική’’ και ‘’τεχνολογικά ανεπτυγμένη’’ κοινωνία όπου οι άνθρωποι μέσω ‘’πλύσης εγκεφάλου’’ από όλα τα μέσα ενημέρωσης και την κατανάλωση οπιούχων φαρμάκων , συμπεριφέρονται σαν καλά ‘’προγραμματισμένα ανθρώπινα υβρίδια’’ , που δεν διαθέτουν προσωπική κοινωνική ταυτότητα ή προσωπική κοινωνική συμβολή.

Σ’αυτή την μελλοντική κοινωνία του Orwell, σχεδόν κάθε άτομο είναι αναγκασμένο να συμμορφώνεται απόλυτα με τις ‘’ιδιοτροπίες’’ και τις ‘’παραφρονήσεις’’ του Μεγάλου Αδερφού(Big Brother), που σήμερα τον προσωποποιούν οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης όπως οι χρηματοπιστωτικές φατρίες των Rockefeller και των Rothschild , τον Πάπα στο Βατικανό, τον Bill Gates και τον George Soros, όπως επίσης και των μεγαλομετόχων των διεθνικών εταιριών, των διεθνικών τραπεζών και των διεθνικών ασφαλιστικών οργανισμών(hedge funds). Το κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ τους είναι ότι όλα αυτά τα ισχυρά άτομα είναι ‘’ψυχοπαθείς’’!!!

 

α– Οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει , η σημερινή Παγκοσμιοποίηση αποσκοπεί στην συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων και των πόρων της υφηλίου στα χέρια των διεθνικών επιχειρήσεων, των διεθνικών οικονομικών παραγόντων και των διεθνικών διοικητικών οργανισμών όπως των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Κέντρου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Κύριος στόχος αυτής της Παγκοσμιοποίησης είναι η υποβάθμιση της οικονομικής πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων που στηρίζει το κράτος πρόνοιας, την εθνική οικονομία και την ‘’μεσαία τάξη’’ που αντιπροσωπεύει την ‘’ραχοκοκαλιά’’ ενός ανεπτυγμένου κράτους. Η σημερινή Παγκοσμιοποίηση στοχεύει να κατευθύνει όλους τους εθνικούς πόρους προς την ηγεσία της όπως τον Bill Gates, τον George Soros, τον Jeff Bezos και τον Warren Buffet.

Για παράδειγμα, μικρές τοπικές επιχειρήσεις στην Δύση που ενισχύουν την οικονομική αυτάρκεια και την οικονομική πρόοδο μιας κοινότητας θεωρείται ‘’οικονομικό εμπόδιο’’ για τους επιτελείς της Παγκοσμιοποίησης την στιγμή που τα προϊόντα τους και οι υπηρεσίες τους δεν συνεισφέρουν ολοκληρωτικά στην ‘’συσσώρευση των κεφαλαίων’’ τους μέσω άμεσων κερδών ή στον ‘’προσωπικό έλεγχό’’ τους πάνω στις χρηματοπιστωτικές και εμπορικές πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων.

Παράλληλα, οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις και η μεσαία τάξη αποτελούν τους κοινωνικούς παράγοντες που συνεισφέρουν περισσότερο μέσω κρατικών φόρων στην στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού, κάτι που οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης δεν επιθυμούν. Όλα αυτά τα ‘’διεθνικά αρπακτικά’’ στοχεύουν σε μια αδύναμη εθνική οικονομία που θα είναι ‘’μόνιμα εξαρτημένη’’ σε Παγκοσμιοποιημένους Οικονομικούς Οργανισμούς όπως του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου(IMF), της Παγκόσμιας Τράπεζας(World Bank) και την Κεντρική Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα πολύ καλό σύγχρονο παράδειγμα σχετικά με το πόσο καταστροφικές είναι οι οργανώσεις των επιτελών της Παγκοσμιοποίησης στην καθημερινή πρόνοια του απλού πολίτη είναι η περίπτωση της ‘’Πράσινης Επανάστασης’’(Green Revolution) που επιβλήθηκε στους απλούς Ινδούς αγρότες στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα.

Με την υποστήριξη της τότε διεφθαρμένης και Παγκοσμιοποιημένης Ινδικής κυβέρνησης, αυτοί οι οργανισμοί της Παγκοσμιοποίησης κατάφεραν να πείσουν τους απλούς Ινδούς αγρότες να μηχανοποιήσουν την γεωργία τους με σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα που τα προμηθεύτηκαν από ξένες διεθνικές εταιρίες σαν την John Deere και την General Motors, και που ήταν υπερτιμημένα. Ταυτόχρονα οι μικροί Ινδοί αγρότες πιέστηκαν ν’αγοράσουν χημικά λιπάσματα πάλι από ξένες εταιρίες σαν την Monsanto με ψηλά επιτόκια για ν’αυξήσουν τις σοδειές των μικρών αγροκτημάτων τους.

Αυτός ο ‘’αγροτικός εκσυγχρονισμός’’ ονομάστηκε Πράσινη Επανάσταση(Green Revolution), όπου η παραδοσιακή γεωργία έπρεπε ‘’θεωρητικά’’ να μεταβληθεί σε μια πιο αποδοτική οικονομία πάνω στα πρότυπα των εξελιγμένων χωρών της Δύσης.

Οι Ινδοί γεωργοί που αντιπροσωπεύουν δεκάδες εκατομμύρια οικογενειών και που στην πλειοψηφία τους είναι ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων , αναγκάστηκαν να συνεργαστούν μεταξύ τους ιδρύοντας μικρούς αγροτικούς συνεταιρισμούς για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν αυτές τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις. Μοιράστηκαν τα έξοδα, τα μηχανήματα και τα πρόσθετα υλικά που δεν αφορούσαν μόνο χημικά λιπάσματα αλλά και ‘’γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους’’(genetically modified seeds) που επίσης τους αγόραζαν από τις ίδιες διεθνικές εταιρίες υπερτιμημένα.

Για τον απλό αγροκτηματία των Ινδιών αυτές οι δραστικές αγροτικές μεταρρυθμίσεις αποδείχθηκαν οικονομικά καταστροφικές για τις τοπικές οικονομίες και για την εθνική οικονομία των Ινδιών γενικότερα.Στην διάρκεια του χρόνου όλοι αυτοί οι μικροί Ινδοί αγρότες δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα χρέη τους πουλώντας τα αγροτικά τους προϊόντα στις αγορές και έτσι αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα μικρά τους κτήματα για να ξεπληρώσουν αυτά τα χρέη σε τράπεζες.

Δεκάδες χιλιάδες αγρότες αυτοκτόνησαν ακριβώς όπως σήμερα συμβαίνει με τις μεσαίες τάξεις των Δυτικών χωρών, σαν αποτέλεσμα της ‘’οικονομικής επαναδιάρθρωσης’’(economic reset) της Παγκοσμιοποίησης και της Νέας Παγκόσμιας Τάξης(New World Order) , προϋποθέσεις που προκάλεσαν σε εκατομμύρια πολίτες να χάσουν μόνιμα τις θέσεις εργασίας τους.

Παράλληλα, ενώ οι Ινδίες στο άμεσο παρελθόν ήταν αυτάρκης αλλά και εξαγωγέας σιτηρών και ρυζιού, τώρα ήταν αναγκασμένη να εισάγει αυτά τα γεωργικά προϊόντα , επιβαρύνοντας έτσι την εθνική της οικονομία. Για τους επιτελείς της Παγκοσμιοποίησης αυτή η αρνητική οικονομικά εξέλιξη ήταν το ‘’ιδεατό αποτέλεσμα’’ όσον αφορά την οικονομική εξάρτηση των Ινδιών σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο(IMF) και την Παγκόσμια Τράπεζα(World Bank).

Μια τελευταία ένδειξη των βλαβερών οικονομικών επιπτώσεων της Παγκοσμιοποίησης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων είναι η Πανδημία του ιού Covid 19, που ‘’συνωμοτικός ρόλος’’ του είναι η ‘’εξουδετέρωση’’ των μικρών επιχειρήσεων στις Δυτικές χώρες μέσα από την αναστολή των οικονομιών τους.

Εστιατόρια, καφετέριες, σινεμάδες, θέατρα, αθλητικά κέντρα, μαγαζιά ρουχισμού,βιβλιοπωλεία, μικρά ξενοδοχεία και πολλές άλλες μικρές επιχειρήσεις, μέσω κυβερνητικών διατάξεων ‘’ξαφνικά’’ ήταν αναγκασμένες να ‘’βάλουν τέρμα’’ στις οικονομικές τους δραστηριότητες, ενώ μεγάλες διεθνικές εταιρίες όπως η Walt Mart,η Costco και οι αλυσίδες ξενοδοχείων(hotel chains) όπως τα ξενοδοχεία Regency και Hilton, παρέμειναν ανοιχτά.

Εκατομμύρια μικρών επιχειρήσεων στην Δύση πτώχευσαν , επηρεάζοντας αρνητικά ‘’το προς το ζην’’ εκατομμυρίων απλών πολιτών , αλλά και τοπικών οικονομιών.

Σε αντίθεση, η Πανδημία Covid 19, έφερε τεράστια κέρδη σε διεθνικές εταιρίες σαν τις Amazon, Disney και Microsoft, οι οποίες διαθέτουν τις κυβερνητικές διασυνδέσεις και τα τεχνικά μέσα να τροφοδοτούν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους ‘’εξ αποστάσεως’’, κάνοντας χρήση των εργαλείων υψηλής τεχνολογίας(High Tech) όπως το Internet.

Ταυτόχρονα, οι μεγάλες διεθνικές εταιρίες φαρμάκων(Big Pharma) σαν την Pfizer, Johnson and Johnson και Moderna,είσπραξαν δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά κέρδη παράγοντας και πουλώντας σε κυβερνήσεις τα εμβόλια για το ιό Covid 19, αλλά και αυξάνοντας την παραγωγή αντι-καταθλιπτικών φαρμάκων λόγω της μεγάλης ζήτησής τους από εκατομμύρια απλών πολιτών. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Δύση νοιώθει μεγάλη ψυχολογική πίεση λόγω της Πανδημίας και της δραστικής ‘’Οικονομικής Επαναδιάρθρωσης’’(Great Reset) που έχουν εφαρμόσει οι Οργανισμοί των επιτελών της Παγκοσμιοποίησης, αναιρώντας κάθε ίχνος φυσιολογικής ζωής του κάθε κατοίκου της Δύσης.

 

β — Οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης πολιτικά

Οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης θέλουν να ελέγξουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και όλους τους πόρους των εθνών-κρατών , ειδικά των ανεπτυγμένων εθνών-κρατών της Δύσης, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να πετύχουν το ‘’συνωμοτικό σχέδιό’’ τους, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να υπονομεύσουν και ν’αποδυναμώσουν τις δημοκρατικές πολιτικές κουλτούρες τους διαμορφώνοντας την εθνική πολιτική τους και τις εκλογικές διαδικασίες τους.

Αυτό το πετυχαίνουν στηρίζοντας και χρηματοδοτώντας εκείνους τους πολιτικούς και ανώτερους αξιωματούχους διοίκησης που είναι διατεθειμένοι να’’εξαγοραστούν’’ ή να παίξουν το παιχνίδι τους μέσω εκβιασμών , υπαγορεύοντας σ’αυτούς όλες τις κινήσεις τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ‘’αρπαγή’’ τους, οικονομικά και πολιτικά. Το πρόγραμμά τους μακροπρόθεσμα είναι ν’αποσυνθέσουν εκείνες τις κυβερνήσεις που προστατεύουν και διασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία τους.

Στην Δυτική Ευρώπη αυτοί οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης έχουν καταφέρει να δεσπόζουν πάνω στις εθνικές κυβερνήσεις και στα πολιτικά τους κόμματα δημιουργώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 με την Συμφωνία του Maastricht . Αρχικά την ενσωμάτωνε τα 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και στην συνέχεια χρησιμοποιώντας μια σειρά από οικονομικά και πολιτικά τεχνάσματα οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης πρόσθεσαν άλλες 16 Ευρωπαϊκές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε μεγάλη επιτυχία για τα ηγεμονικά τους σχέδια , την στιγμή που τώρα έλεγχαν μια γεωπολιτική οντότητα ανεπτυγμένων εθνών-κρατών που αντιπροσώπευε ένα πληθυσμό των 400 εκατομμυρίων ‘’πολιτών’’ ή ‘’καταναλωτών’’.

Οι επιτελάρχες της Παγκοσμιοποίησης τώρα διέθεταν τα μέσα να καθορίζουν και να επιβάλλουν σχεδόν όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ‘’πελατεία’’ της των υποταγμένων και μη-εκλεγμένων Ευρωπαϊκών επιτρόπων και επιτροπών μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών.

Πρακτικά αυτοί οι διοικητικοί αξιωματούχοι εργαζόντουσαν εκ’μέρους αυτών των επιτελαρχών της Παγκοσμιοποίησης , την στιγμή που είναι υποτελείς στις διεθνικές επιχειρήσεις , στους διεθνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στις κεντρικές τράπεζες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτοί οι κύριοι οικονομικοί και εμπορικοί παράγοντες τώρα διέθεταν τα μέσα να επιβάλλουν στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικές που θα τους ωφελούσαν οικονομικά αλλά και πολιτικά.

Σαν αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν σχεδόν όλες τις πολιτικές και διοικητικές τους εξουσίες σ’ένα μη εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τεχνοκρατών και πολιτικών, οι οποίοι κατείχαν τεράστια οικονομικά προνόμια χρηματοδοτούμενοι από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι επίτροποι αποφάσιζαν και διαμόρφωναν τους προϋπολογισμούς και τις οικονομικές πολιτικές των διαφόρων υπουργείων των κρατών μελών , ιδιαίτερα του υπουργείου εθνικής οικονομίας.

Όλα τα πολιτικά κόμματα ήταν υποχρεωμένα να ευθυγραμμιστούν με σχεδόν όλες τις πολιτικές που υπαγόρευαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αν κάποιο μέλος κράτος δεν συμμορφώνονταν υπήρχαν οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις.

Βλέπουμε με την περίπτωση της πτώχευσης της Ελλάδας το 2010, ενώ αυτή την στιγμή η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σερβία πιέζονται οικονομικά και πολιτικά επειδή δεν δέχονται να πειθαρχήσουν με τον εμπορικό αποκλεισμό της Ρωσίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιβάλλει. Αυτός είναι ‘’πολιτικός εκβιασμός’’ σε κράτη μέλη που επιδιώκουν να προστατέψουν τα οικονομικά συμφέροντά τους και τις συμμαχίες τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε λοιπόν ότι αν και τα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγουν εθνικές εκλογές , και οι πολίτες τους που αντιπροσωπεύονται από τα πολιτικά τους κόμματα εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στην Εθνική Βουλή , πρακτικά , αυτό δεν πραστατεύει την πολιτική τους ανεξαρτησία την στιγμή που οι πολιτικοί τους είναι υποτελείς στην Ευρωπαϊκή Βουλή.

Αυτή η μη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται πιο εμφανής όταν διαπιστώσουμε πως το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα του Boris Johnson αντιμετώπισε και ακόμα αντιμετωπίζει μια ‘’εχθρική στάση’’ από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την στιγμή που αυτό πρωτοστάτησε και στην συνέχεια πέτυχε την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός λαϊκού δημοψηφίσματος το 2019.

Είναι κοινό ότι αυτή η ‘’δικτατορική πολιτική’’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα μεγάλα Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης των οποίων η πολιτική τους προπαγάνδα καλύπτει την πολιτική της Παγκοσμιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης , πολλές φορές σε αντίθεση με την κοινή γνώμη των πολιτών της , και κάποιες φορές ενάντια στα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντά τους , όπως με τον ‘’οικονομικό αποκλεισμό’’ που έχει επιβληθεί λόγω της Πανδημίας του ιού Covid 19.

Λοιπόν όπως σε όλα τα ‘’δικτατορικά καθεστώτα’’, οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διαθέτουν πολιτικό λόγο ή πραγματική πολιτική συμμετοχή που να επηρεάζει τον τρόπο που οι εθνικές κυβερνήσεις εκτελούν τα θεσμικά τους καθήκοντα.

Αυτές ακριβώς είναι και οι αιτίες που οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν ‘’ολομέτωπη επίθεση’’ όταν ο Donald Trump εκλέχτηκε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2016, του οποίου το πολιτικό πρόγραμμα ήταν η απόλυτη στήριξη της πολιτικής και οικονομικής ακεραιότητας της χώρας του και των πολιτών της. Ήταν ένα πρόγραμμα κατά τις ηγεμονικές στρατηγικές της Παγκοσμιοποίησης που είχαν ‘’καταδυναστεύσει’’ την χώρα από την εποχή του Bill Clinton, ένα Δημοκρατικό πολιτικό που εκλέχτηκε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 1992.

Οι οργανώσεις της Παγκοσμιοποίησης που σχεδίαζαν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική πτώση των Ηνωμένων Πολιτειών για περισσότερο από 50 χρόνια, πάντα με την ‘’απόλυτη συνοχή’’ των προηγούμενων Αμερικανικών κυβερνήσεων ξεκινώντας από την Προεδρία του Bill Clinton, υποστηρικτή της Παγκοσμιοποίησης, τώρα έπρεπε να ενεργοποιήσουν τους πολιτικούς και οικονομικούς ‘’πελάτες’’ τους, για ν’ανατρέψουν το αποτέλεσμα των Προεδρικών Εκλογών του 2020, διότι με βάση όλες τις αντικειμενικές ενδείξεις , ο Πρόεδρος Trump δίχως την ‘’μαζική εκλογική νοθεία’’, θα έπαιρνε πολύ περισσότερους ψήφους από τον Joe Biden.

Η ‘’πετυχημένη νοθεία’’ των Αμερικανικών Προεδρικών Εκλογών του 2020, απέδειξε σε όλη την οικουμένη, ιδιαίτερα στους Αμερικανούς πολίτες , ότι αυτοί οι επιτελάρχες της Παγκοσμιοποίησης διέθεταν την ‘’ισχύ’’ και τα ‘’μέσα’’ εσωτερικά και εξωτερικά , να αναιρέσουν την Αμερικανική Δημοκρατία, και να τοποθετήσουν στην θέση της ένα ‘’συνεργιακό ολοκληρωτικό μονοκομματικό’’ πολιτικό σύστημα, ακριβώς όπως αυτό που ισχύει στην Κομμουνιστική Κίνα.

Σ’αυτή την ‘’πολιτική συνωμοσία’’ να ελεγχθούν και να νοθευθούν οι Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές το 2020, εμπλέκονταν κυρίως ένα ‘’διεφθαρμένο δικαστικό σύστημα’’ σε όλα τα επίπεδα, από τις τοπικές κοινωνίες, τις πόλεις και τις πολιτείες, των οποίων το διοικητικό προσωπικό , είτε αυτοί ήταν κυβερνήτες, εισαγγελείς, δικαστές των πολιτειών, ακόμη και του Άρειου Πάγου των Ηνωμένων Πολιτειών ακολουθούσαν άμεσα ή έμμεσα τις οδηγίες των ‘’συνωμοτών’’.

Αυτή η ‘’μαζική πολιτική προδοσία’’ από κρατικούς αξιωματούχους συνέβηκε διότι είτε αυτοί είχαν χρηματοδοτηθεί από τους ‘’μεσάζοντες’’ των ηγετών της Παγκοσμιοποίησης όπως των George Soros, Bill Gates και Zuckerberg , ή επίσης γιατί τα αποτελέσματα ελεγχόντουσαν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο ηλεκτρονικό δίκτυο(Cyber grid) που ήταν συνδεδεμένο με τις ηλεκτρονικές μηχανές καταμέτρησης των ψηφοδελτίων όπως της μηχανές Dominion.

Για παράδειγμα υπάρχουν ενδείξεις πως η κυβέρνηση της Ιταλίας , σύμμαχος της Κίνας, είχε συνδέσει τον δορυφόρο του Βατικανού Da Vinci με τις ηλεκτρονικές μηχανές καταμέτρησης των ψήφων , χρησιμοποιώντας το Internet. Επίσης άλλες χώρες συμμετείχαν σ’αυτή την ηλεκτρονική νοθεία’’εξ αποστάσεως’’, όπως η Κίνα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία, πολιτικοί προμαχώνες της Παγκοσμιοποίησης.

Την στιγμή που οι διαδικασίες των εκλογών παραποιήθηκαν είτε μέσω μιας σύγχρονης τεχνολογίας όπως των ηλεκτρονικών μηχανών καταμέτρησης Dominion, είτε από κρατικούς υπαλλήλους που διαστρέβλωσαν τα συνταγματικά κριτήρια για τις διαδικασίες ψηφοφορίας όπως είναι να επιτραπεί ταχυδρομικά ψηφοδέλτια(mail-in-ballots) να καταμετρηθούν μετά το κλείσιμο των καλπών ή να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των υπογραφών ή η εγκυρότητα της μόνιμης κατοικίας στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες, τα πάντα ήταν ‘’ρευστά’’ και έτσι οι εξελίξεις των εκλογών συμβάδιζαν με τα προμελετημένα σχέδια τους.

Αυτοί οι ‘’σκοτεινοί’’ και ‘’συνωμοτικοί’’ ανθρώπινοι παράγοντες πέτυχαν να εξουδετερώσουν κάθε ίχνος δημοκρατικής διαδικασίας, όπου η κάθε ψήφος καταμετριόταν σωστά.
Αντικειμενικά , οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης ανέλαβαν την διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών όπου το Δημοκρατικό Κόμμα, ο πιστός συνεργάτης τους, θα διέθετε πλέον τον απόλυτο έλεγχο της πολιτικής της Αμερικανικής κυβέρνησης, με γνώμονα να ανταποκριθούν στα αιτήματά τους.

Δεν είναι λοιπόν παράξενο ότι ο ‘’εντεταλμένος υποψήφιός’’ τους (Manchurian Candidate) , ο Joe Biden, ένας διεφθαρμένος πολιτικός με γεροντική άνοια, έχοντας οικονομικές συναλλαγές με την Κίνα και την Ουκρανία, να υπογράφει 40 Προεδρικές διατάξεις τους πρώτους δύο μήνες της Προεδρίας του, αναιρώντας όλες τις πολιτικές του Προέδρου Donald Trump που προωθούσαν την οικονομική και πολιτική ακεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, σαν ένα ανεξάρτητο και ισχυρό έθνος-κράτος. Γι’αυτούς αυτή η πολιτική ήταν ‘’ανάθεμα’’ για την μακροπρόθεσμη στρατηγική τους για παγκόσμια ηγεμονία , με βάση τα πρωτόκολλα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης(New World Order) και την Μεγάλη Οικονομική Αναδιάρθρωση(Great Economic Reset) που προπαγάνδιζαν οι φίλοι τους συνωμότες στην Διάσκεψη του Davos φέτος.

Εγώ προσωπικά πιστεύω πως η εστίασης τους τώρα για να εξασφαλίσουν την ατζέντα τους για την Παγκοσμιοποίηση είναι πάνω στην Μεγάλη Βρετανία που κινήθηκε ενάντια στην στρατηγική τους όταν η Συντηρητική Κυβέρνηση του Boris Johnson έβγαλε την χώρα του από την Ευρωπαϊκή Ένωση , και τώρα όμως ανατρέπει την ‘’ανεξάρτητη πολιτική’’ του κάτω από τις απειλές της , ακόμα και απειλές για την ίδια την ζωή του. Το διαπιστώσαμε αυτό όταν ο Boris Johnson ‘’σχεδόν απεβίωσε’’ όταν προσεβλήθη από τον ιό Corona 19, που κάτω από ομαλές συνθήκες αναλογίζοντας τα δεδομένα στατιστικά που δείχνουν μια θνησιμότητα του 0.3% γι’αυτούς που βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.

Τελικά υπολογίζω ότι το άλλο έθνος-κράτος που βρίσκεται ‘’κάτω από το μικροσκόπιό ‘’ τους είναι το Ισραήλ , μια τεχνολογικά και οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα που ασκεί ανεξάρτητη εθνική πολιτική. Αυτή είναι ακριβώς και η αιτία που οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να την αποδυναμώσουν διεθνώς , όπως μέσω κατηγοριών των κυβερνήσεών της για ‘’εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας’’ που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης , ένα Παγκοσμιοποιημένο Οργανισμό όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

Υπάρχει επίσης το θέμα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Joe Biden, ο οποίος προσπαθεί να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της Αμερικής με το Ιράν, μια χώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ την θεωρεί ‘’υπαρξιακό εχθρό’’ , λόγω της επίσημης πολιτικής της για την αφάνιση της χώρας ‘’από την επιφάνεια της γής’’, όπως και για το πρόγραμμα της για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

 

γ — Οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης πολιτιστικά

Οι δύο έννοιες της λέξης ‘’κουλτούρα’’(culture) είναι οι εξής,

1– ο τρόπος ζωής, ειδικά οι γενικές παραδόσεις και τα πιστεύω , μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.(μετάφραση στα ελληνικά)(dictionary.cambridge.org)

2 — οι ιδέες , οι παραδόσεις, και η κοινωνική συμπεριφορά συγκεκριμένων ανθρώπων ή μιας συγκεκριμένης κοινωνίας.(μετάφραση στα ελληνικά)(lexico.com)

Θα ξεκινήσουμε το τελευταίο μέρος του κειμένου μας για την Παγκοσμιοποίηση με αποσπάσματα ενός άρθρου που έγραψα το 2018 για την Πολιτική Παγκοσμιοποίηση που επιδεικνύει ξεκάθαρα το κυρίαρχο ‘’mantra’’(το πιστεύω, το λογότυπο) στην Δυτική κουλτούρα σήμερα και είναι το εξής,

‘’…Το δεύτερο ιστορικό κείμενο που είναι επίσης βιογραφικό, λαμβάνει χώρα στον 20ο αιώνα, στην Βόρειο Αμερική , και πιο συγκεκριμένα στον Καναδά. Αφορά ένα ‘’καθημερινό άτομο’’ και ‘’θνητό όν’’ που τον θεωρούσαν τον πλουσιότερο επιχειρηματία του Καναδά και έναν από τους πιο πετυχημένους παγκοσμίως. Το όνομά του είναι Paul Desmarais(1927-2013), ένας Γαλλοκαναδός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πολιτεία του Ontario του Καναδά, στην πόλη του Sudbury…

… Στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν ακόμη βρισκόμουν στο Montreal του Καναδά, ο Paul Desmarais είχε δώσει μια συνέντευξη σε μια Γαλλοκαναδέζα δημοσιογράφο στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Radio Canada, το γαλλικό παράρτημα της κρατικής τηλεόρασης του Καναδά, το CBC( Canadian Broadcasting Corporation). Η συνέντευξη έγινε στα Γαλλικά και διήρκησε περίπου 1 ώρα. Παρακολούθησα όλη την συνέντευξη , θέλοντας να μάθω τι θ’αποκάλυπτε αυτός ο διάσημος Καναδός μεγιστάνας με το ‘’χρυσό άγγιγμα’’ του Μίδα!!!…

… Προς το τέλος αυτής της συνέντευξης , η δημοσιογράφος του έκανε μια τελευταία ερώτηση. Του είπε, ‘ Εσείς κύριε , μεγαλώσατε σ’ένα πλούσιο οικογενειακό περιβάλλον, είχατε την καλύτερη μόρφωση , έχετε μια υγιής και ευτυχισμένη οικογένεια, ταξιδέψατε σε όλη την υφήλιο άπειρες φορές, διαθέτετε δικές σας κατοικίες σε πολλά μέρη της γης, ενώ σας θεωρούν ένα πολύ πετυχημένο διεθνή επιχειρηματία και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους όχι μόνο του Καναδά, αλλά και παγκοσμίως, τι άλλο θα θέλατε;;’. Ο Paul Desmarais απάντησε γρήγορα και ειλικρινά , λέγοντας, ‘Τα θέλω όλα!!’, και πραγματικά το εννοούσε…’’.

Η σημερινή ‘’mantra’’ στην κουλτούρα της Δύσης είναι ‘’τα θέλω όλα’’, είτε αυτό αφορά τον Bill Gates, την Winfred Oprah , το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, ή απλά τον καθημερινό πολίτη του οποίου οι φιλοδοξίες ή και οι επιθυμίες για προσωπική κοινωνική ισχύ και πλούτο είναι απεριόριστες.
Αντικειμενικά, η ανθρώπινη φύση ήταν πάντα έτσι με λίγες ιστορικές εξαιρέσεις.

Παρ’όλα αυτά, με την σημερινή Παγκοσμιοποίηση , την Μεγάλη Οικονομική Αναδιάρθρωση(Great Economic Reset) και την Πανδημία του ιού Covid 19, ένα βιολογικό όπλο, όλα αυτά τα κοινωνικά παράγωγα έχουν χρησιμοποιηθεί από τους επιτελείς της Παγκοσμιοποίησης, για να επιβάλλουν ένα ‘’ολοκληρωτικό’’ κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον όπως και για να υποβαθμίσουν οικονομικά μεγάλο μέρος των μεσαίων τάξεων των Δυτικών κοινωνιών . Ο ‘’φόβος’’ και η ‘’ανασφάλεια’’ έχουν επεκταθεί , δημιουργώντας παρενέργειες στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση , επιτείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό και τον ατομικισμό.

Οι άνθρωποι επανέρχονται χρονικά στην ‘’αρπακτική συμπεριφορά’’ των πρωτόγονων προγόνων τους σαν τους Neanderthal. Δεν υπάρχει πλέον χώρος για εμπάθεια, για φιλία,για συνεργασία ή απλά για ανθρώπινη αγάπη όπως με τους πρώτους Χριστιανούς. Ο κάθε ένας από εμάς ζει για το τομάρι του και είναι ενάντια όλων. Δεν είναι ούτε το πρωτόγονο ‘’φυλετικό συναίσθημα’’, αλλά μια διάσταση ενός ‘’ακραίου ατομικισμού’’ ή μεταφορικά ενός ‘’πρωτόγονου κανιβαλισμού’’.

Μετά από μια ζωή 70 χρόνων, βιώνοντας σε 4 διαφορετικές κουλτούρες , με σπουδές στον Καναδά και στην Ευρώπη, και διαβάζοντας χιλιάδες βιβλία, άρθρα και μελέτες όλων των κατηγοριών, οι απόψεις μου για το τι είναι ‘’κουλτούρα’’ είναι οι εξής.

Για μένα η ‘’κουλτούρα’’ είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα ή ένας κοινωνικός θεσμός, που καλύπτει όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλες τις θρησκείες και εθνότητες, όλων των ηλικιών και γενών, συνθέτοντας τα κοινωνικά μέσα και εργαλεία, που επιτρέπουν στον άνθρωπο να εκφράσει τις σκέψεις του και τις ιδεολογικές προτιμήσεις του.

Μέσω της κουλτούρας, τα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν νέους τύπους επικοινωνίας, να διατηρήσουν ισορροπίες μεταξύ του ατόμου και της κοινότητάς του, όπως επίσης του συνόλου των ανθρώπων και της άρχουσας τάξης που ελέγχει την εξουσία και διοικεί. Επίσης η κουλτούρα επηρεάζει και διαμορφώνει την σχέση μεταξύ της μονάδας και του θεϊκού ή μεταφυσικού, όπως και με την σύνδεση του ανθρώπου και την γήινη ύπαρξή του.

Αυτό που πιστεύω είναι ότι η κουλτούρα στην πιο απλή της μορφή, διασφαλίζει την ενότητα και την συνοχή μιας κοινότητας ή κοινωνίας, του ατόμου την διανοητική και πνευματική δημιουργικότητα, ενώ επίσης συντηρεί την βασική ανθρώπινη συγκρότηση και ταυτότητα εντός του συνόλου και εντός της ψυχοσύνθεσής του. Η κουλτούρα τελικά προστατεύει και συντηρεί την ιστορική ταυτότητα της κοινωνίας, η οποία στην συνέχεια ενισχύει την πολιτειακή σταθερότητα.

Οι πρωταγωνιστές της Παγκοσμιοποίησης στην Δύση όπως τον Bill Gates, τον George Soros και τον Zuckerberg, είναι ενάντια κάθε τύπου μόνιμων και σταθερών κουλτούρων , ειδικά αυτών που προάγουν την συλλογική πρόοδο και την ιστορική ταυτότητα.

Οι ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης επιδιώκουν να καταρτίσουν κοινωνίες που είναι μεταβαλλόμενες , κοινωνικο-πολιτικά διχασμένες και ιστορικά παθητικές , έτσι ώστε ο πολίτης να μην μπορεί να ενεργοποιήσει και να χρησιμοποιήσει τα καθιερωμένα παραδοσιακά εργαλεία και τις εσωτερικές πνευματικές του συνιστώσες για ν’αντισταθεί και για ν’αμφισβητήσει τους προγραμματισμούς των επιτρόπων της Νέας Παγκόσμιας Τάξης(New World Order) και της Μεγάλης Οικονομικής Αναδιάρθρωσης(Great Economic Reset).

Οι πρωταγωνιστές της Παγκοσμιοποίησης κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να εγκαταστήσουν παντού μια ‘’ομοιογενή μονολιθική’’ κουλτούρα όπως αυτή που επικρατεί στην Κίνα σήμερα, όπου το άτομο θα συμμορφωθεί μέσω ‘’άγνοιας’’ και ‘’ανυπαρξίας’’ με των κοινωνικο-πολιτικών και κοινωνικο-οικονομικών’’ προτεραιοτήτων που επιτάσσονται από ισχυρούς παγκοσμιοποιημένους οργανισμούς σαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο(IMF), την Παγκόσμια Τράπεζα(World Bank), το Παγκόσμιο Κέντρο Υγείας(World Health Organization) όπως και τα Ηνωμένα Έθνη.

Θα εξετάσουμε λοιπόν κάποια βασικά ανθρώπινα γνωρίσματα της κουλτούρας που σταδιακά κυριαρχούν στην Δύση,ειδικά στην Δυτική Ευρώπη και στην Βόρειο Αμερική. Ανθρώπινα στοιχεία που μεταφράζονται σε απόψεις του ανθρώπινου χαρακτήρα και στις καθημερινές του συμπεριφορές. Θα απομονώσουμε και θα εστιάσουμε σ’αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που εισάγονται και ενισχύονται στις ανθρώπινες κοινωνίες έτσι ώστε να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη άνεση και πιο αποτελεσματικά το νέο ‘’ολοκληρωτικό’’ κοινωνικό περιβάλλον, παρόμοιο με αυτό που είχε περιγράψει ο George Orwell στο βιβλίο του ‘’1984’’.

Αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές και προσωπικές επιλογές θα κατονομαστούν, παρουσιάζοντας απτά παραδείγματα για τα κύρια συστατικά τους , και είναι τα εξής:

Απληστία — Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η ‘’mantra’’(λογότυπο) σήμερα στην κουλτούρα της Δύσης είναι ‘’τα θέλω όλα’’. Μέσα από αυτή την ‘’ψύχωση’’ της απληστίας που επηρεάζει σχεδόν κάθε άνθρωπο πάνω στην γη, ειδικά στις Δυτικές χώρες, είτε νέοι ή γέροι, πλούσιοι ή φτωχοί, άντρες ή γυναίκες, οι άνθρωποι ενεργούν και λειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή σαν ‘’αρπακτικά’’ ή ακόμη σαν ‘’σύγχρονοι κανίβαλοι’’, έτοιμοι να κατασπαράξουν και να καταβροχθίσουν το όποιο άτομο το θεωρεί εμπόδιο στην απληστία τους.

Δεν υπάρχουν κανόνες ή αρχές στην συμπεριφορά τους, μόνο μια φρενιτική ορμή ή μια απόλυτη προσδοκία από ‘’τον άλλο’’, που τον θεωρεί ‘’αντικείμενο εκμετάλλευσης’’, γιατί ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ‘’αντικείμενο εκμετάλλευσης’’. Σαν συνέπεια όλες οι πράξεις είναι επιτρεπτές, αλλά πάντα υπάρχει ένα τίμημα μακροπρόθεσμα που το γνωρίζουν πολύ καλά.

Joe Biden, ο σημερινός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει καταστρέψει την ζωή του γιού του Hunter Biden, λόγω της απληστίας του για πλούτο και για πολιτική ισχύ, ενώ παράλληλα έχει κατακερματίσει την πρόνοια και την ομαλότητα όλης της οικογένειάς του.

O Joe Kennedy , πατέρας του Προέδρου John F. Kennedy, εκμεταλλεύτηκε τα πολιτικά αξιώματα των γιών του , των John F. Kennedy και Bobby Kennedy, προκαλώντας τις δολοφονίες τους, γιατί ήθελε να επιβληθεί οικονομικά και πολιτικά των αντιπάλων του στην Ιταλική Μαφία.

Η απληστία του Joe Kennedy έχει εισάγει μια ‘’ουράνια κατάρα’’ στο σόι του , εδώ και 100 χρόνια, όπου πολλά μέλη του έχουν χαθεί πρόωρα από δολοφονίες, αυτοκτονίες και παράξενα ατυχήματα. Όλοι τους ξέχασαν πως το Σύμπαν λειτουργεί με τις δικές του ισορροπίες όχι των ανθρώπων.

*** Θέλω να εκφράσω προσωπικά πως τα άτομα που πρόδωσαν την αγάπη μου και την φιλία μου τελικά το πλήρωσαν ακριβά!!

Εργασιομανία — Με την Μεγάλη Οικονομική Αναδιάρθρωση(Great Economic Reset) και την Πανδημία του ιού Covid 19, η αγορά έχει γίνει πολύ πιεστική και ανταγωνιστική, οδηγώντας τους ανθρώπους στην Δύση να εργάζονται από 40 ώρες, σε 50 και ακόμη 80 ώρες την βδομάδα. Η εργασία έχει εξελιχθεί σε ‘’ναρκωτικό’’.

Για δεκάδες χρόνια τώρα, λόγω των μεταλλαγών των κοινωνικο-οικονομικών προτύπων όπως έχουν διαμορφωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την διαφήμιση και την ψυχαγωγία , οι καθημερινές προσδοκίες των κατοίκων της Δύσης είναι ν’αποκτήσουν όλο και περισσότερα χρήματα και αγαθά.

Σχεδόν οι πάντες έχουν εξελιχθεί σε ‘’εργασιομανείς’’ , από τους ιδιοκτήτες πολυεθνικών εταιριών μέχρι μικρούς επιχειρηματίες, από επαγγελματίες όπως γιατρούς και δικηγόρους, μέχρι τον απλό φορτηγατζή που κάνει βάρδιες των 10 και 15 ωρών, για να μεταφέρει προϊόντα σε μεγάλες αποστάσεις.

Όλοι θέλουν να συσσωρεύσουν ακίνητα και κεφάλαια για να μπορούν να νιώθουν κοινωνικά ισχυροί και πετυχημένοι, θυσιάζοντας την προσωπική τους ψυχολογική και σωματική υγεία, την σωστή ανατροφή των παιδιών τους και την ομαλότητα στην καθημερινή τους ζωή.

Αυτές ακριβώς είναι και οι αιτίες που οι περισσότεροι στην Δύση , συμπεριλαμβάνοντας και τους νέους ανθρώπους, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες οπιούχων φαρμάκων, αντικαταθλιπτικών, σκληρών ναρκωτικών, και αλκοολούχων ποτών. Όλοι τους έχουν εθιστεί σ’αυτές τις επικίνδυνες συνήθειες για ν’αντέξουν το άγχος των απεριόριστων προσδοκιών τους.

Φαινομενικά, οι κοινωνικά πετυχημένοι ‘’εργασιομανείς’’ είτε αυτοί είναι αρτίστες, επιχειρηματίες, γιατροί ή πολιτικοί, δείχνουν υγιείς και συγκροτημένοι, παρ’όλα αυτά, αν κάποιος εξετάσει προσεκτικά την προσωπική τους συμπεριφορά και την ζωή τους, θα διαπιστώσει πως όλοι τους είναι ‘’ψυχωτικοί’’ και ‘’ανισόρροποι’’.Το πόσο αποξενωμένοι είναι από την καθημερινή ανθρώπινη πραγματικότητα.

Παρατήρησε την έκφραση προσώπου διάσημων ατόμων όπως τον Bill Gates, τον Boris Johnson, τον Bezos, την Lady Gaga και τον διαβολικό Dr. Fauci, για να διαπιστώσεις πόσο ‘’διαταραγμένη’’ είναι η ψυχοσύνθεσή τους.

Για παράδειγμα ο Bill Gates που νομίζει πως είναι ‘’θεός’’, έχει χρηματίσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα των 65 εκατομμυρίων δολαρίων για να καλύψει τις ακτινοβολίες του ηλίου πάνω από την ατμόσφαιρα, σκορπώντας μεταλλικά σωματίδια μέσα από πτήσεις χιλιάδων αεροπλάνων.

Ο τρελός Γιατρός Fauci , επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού Covid 19 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αλλάξει στρατηγική πάμπολλες φορές , ειδικά όσον αφορά το κλείσιμο της Αμερικανικής οικονομίας και την προστατευτική μάσκα. Παρ’όλα αυτά είναι πάντα χαλαρός και χαμογελαστός απέναντι στους δημοσιογράφους.

Τελικά θα πρέπει ν’αναφερθούμε στον Steve Jobs, πρώην ιδιοκτήτη της πανίσχυρης πολυεθνικής εταιρίας Apple, ο οποίος μερικές μέρες πριν πεθάνει από καρκίνο , που γνώριζε πολύ καλά ότι βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο της αρρώστιας του, βγήκε σε θεατρική σκηνή σαν ‘’αστέρι’’ του κινηματογράφου να διαφημίσει το τελευταίο μοντέλο κινητού τηλεφώνου(i-phone) της εταιρίας του.

Όλοι αυτοί οι διάσημοι ‘’εργασιομανείς’’ της Δύσης αντιπροσωπεύουν τα πρότυπα κοινωνικής επιτυχίας που θα πρέπει όλοι να σέβονται, να δοξάζουν και να μιμούνται στην ζωή. Αυτοί οι ‘’τρελοί εργασιομανείς’’ κυριαρχούν και καθοδηγούν τις κοινωνίες στη Δύση, λοιπόν τι θα περιμένει κανείς από την πλειοψηφία των ανθρώπων παρά να ‘’ξεφύγουν’’ και αυτοί διανοητικά και ψυχολογικά.
Ψεύτικο ή εικονικό — Οι ζωές των περισσοτέρων ανθρώπων στην Δύση χαρακτηρίζονται από ψεύτικα σταθμά και ψεύτικες ανταποκρίσεις στην καθημερινή πραγματικότητα. Οι ζωές τους έχουν μεταλλαχθεί για να προσαρμοστούν στην ‘’εικονική πραγματικότητα’’ που καταγράφεται από ψεύτικες ειδήσεις , από επιδερμικά κοινωνικά πρότυπα που προάγονται από τα μέσα αναψυχής και διαφήμισης, από την ακατανόητη επιβολή κυβερνητικών μέτρων όπως το κλείσιμο των οικονομιών και την χρήση προστατευτικών μασκών λόγω της ‘’εικονικής πανδημίας’’ του ιού του Covid 19, και φυσικά μέσω της προπαγάνδας που διαλαλείται από πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το Facebook και το Twitter.

Στην προσωπική μου ζωή όταν επικοινωνώ αληθινά τις απόψεις μου και τα συναισθήματά μου, πάντα με εμπάθεια και σέβας, οι περισσότεροι άνθρωποι με αντιμετωπίζουν σαν ένα ‘’εξωγήινο’’ που προσπαθεί ν’αντιταχθεί στις προκλητικές στάσεις τους που αφορούν την ‘’πολιτική ορθότητά’’ τους βασισμένη σε εξωφρενικές θεωρίες για την ανθρώπινη ισότητα. Προσπαθούν να ‘’ισοπεδώσουν’’ την όποια διαφορετικότητα μεταξύ των ατόμων, ανεξάρτητα της ιστορίας τους, το γένος τους, την εθνότητά τους και την θρησκεία τους, ανεξάρτητα της ιδεολογίας τους.
Δύο πολύ καλά παραδείγματα κοινωνικών τάσεων που οδηγούν σε ‘’υπαρξιακή σύγχυση’’ ή ακόμη σε μαζικό ‘’κοινωνικό παραλήρημα’’ είναι τα εξής.

Το πρώτο παράδειγμα έχει σχέση με την νομοθεσία που έχει περάσει η κυβέρνηση το Joe Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιτρέπει σε γεννητικά μεταλλαγμένους(transsexuals) αρσενικούς να συμμετέχουν σε αθλήματα γυναικών, σε όλα τα αθλήματα γυναικών. Αυτό έρχεται σε επιστημονική σύγκρουση με την βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου των τελευταίων 1 εκατομμυρίων χρονών όπου η σωματική διάπλαση των αρσενικών έχει διαμορφωθεί να είναι πιο δυνατή και ανθεκτική από αυτή των θηλυκών , την στιγμή που αυτοί λειτουργούσαν σαν κυνηγοί ενώ οι θηλυκές ασχολούνταν με την αναπαραγωγή.

Η νόμιμη επιβολή μιας αντι-κουλτούρας(counter culture) στην Βόρειο Αμερική , έχει μετατρέψει τους πολίτες της, ειδικά τους πολιτικούς και τους εκπαιδευτικούς σε άτομα ‘’παράλογα’’ και ‘’γελοία’’ , παρ’όλα αυτά, η κυβέρνηση και σε μεγάλο βαθμό το κοινωνικό κατεστημένο, επιδιώκουν κυριολεκτικά να ‘’τρελάνουν’’ τον κόσμο μέσα από την επιμονή τους να θεσπίσουν αυτήν την ακραία κοινωνική τάξη.

Αυτή η ‘’μονολιθική κουλτούρα’’ διαμορφώνεται και εισάγεται στις κοινωνίες από τους ηγέτες της Παγκοσμιοποίησης που έχουν επενδύσει στην ‘’κοινωνική παράνοια’’ , εξακριβώνοντας έτσι τον βαθμό υπακοής και ανεκτικότητας των ατόμων κάτω από την τρομοκρατία του αστυνομικού κράτους και την προσωπική οικονομική ανασφάλεια.

Ένα δεύτερο παράδειγμα όπου οι άνθρωποι έχουν αποδεχθεί συνειδητά η ‘’εικονική πραγματικότητα’’ να γίνει ένα ‘’αναπόσπαστο στοιχείο’’ της καθημερινής τους ζωής είναι η παθητική τους στάση σε σχέση με τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού Covid 19, μια τεχνητή πανδημία της Παγκοσμιοποίησης.

Οι οικονομίες και η εκπαίδευση έχουν αποκλειστεί, διαταράσσοντας και κατακερματίζοντας τις ζωές και την υγεία δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων , ειδικά των νέων, έτσι ώστε να προστατευτούν από ένα απλό ‘’ιό γρίπης’’ που μεταδίδεται πιο εύκολα. Από τις στατιστικές του Διεθνή Οργανισμού Υγείας στην Ελβετία, μέχρι σήμερα 2,5 εκατομμύρια άτομα έχουν πεθάνει από αυτόν τον ‘’δήθεν θανατηφόρο’’ ιό, σ’ένα παγκόσμιο πληθυσμό των 7 δισεκατομμυρίων κατοίκων. Κάνε τον λογαριασμό για να καταλάβεις καλύτερα!!!

Η πλειοψηφία των κατοίκων της Δύσης έχουν αποδεχθεί συνειδητά αυτά τα επιβλαβείς για την καθημερινή τους ζωή μέτρα λόγω του φόβου, της ανασφάλειας και των ψευδών πληροφοριών που μεταδίδονται καθημερινά και που φωλιάζουν στο υποσυνείδητό τους. Είναι οι πληροφορίες από τα ‘’συνδικάτα εγκληματιών’’ όπως των κυβερνητικών αξιωματούχων, των υγειονομικών οργανισμών, των σωματείων εκπαιδευτικών και των εταιριών μαζικής πληροφόρησης όλων των κατηγοριών.

Αυτή η ‘’cabal’’ εγκληματιών προσπαθεί να επιβάλλει την ‘’ατζέντα’’ των ηγετών της Παγκοσμιοποίησης για την Μία Παγκόσμια Τάξη(One World Order) και για την Μεγάλη Οικονομική Αναδιάρθρωση(Great Economic Reset).

Για πολλά χρόνια τώρα, ολόκληρη η κουλτούρα της Δύσης διαμορφώνει τους ανθρώπους σε παθητικούς πολίτες και ευκολόπιστους καταναλωτές, μέσα από μια πλύση εγκεφάλου και αυταρέσκειας. Με αυτή την στρατηγική ένα ‘’ολοκληρωτικό συνεργιακό’’ πολιτικό σύστημα εμπεδώνεται σταδιακά, όπου ο Μεγάλος Αδερφός(Big Brother) θα είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα πιο είναι το ‘’κοινωνικά θεμιτό’’ για την υπάκουη μάζα.

Άγνοια ή Βλακεία —

Η άγνοια ή η βλακεία σχετικά με την κατανόηση εννοιών και ιδεών ισχύει λόγω έλλειψης δημιουργικής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και την απουσία πραγματικών γνώσεων και πληροφοριών . Αυτή η κοινωνική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα του κυρίαρχου κοινωνικού ρόλου μιας εικονικής ανθρώπινης επικοινωνίας τα τελευταία 20 χρόνια μέσα από το Internet, το Facebook και το Twitter , όπου η προσωπική αντίληψη του άλλου ατόμου και του περιβάλλοντος έχει διαστρεβλωθεί μέσα από ένα υπερβολικό θεατρικό περιεχόμενο.

Η επικοινωνία μεταξύ ατόμων έχει γίνει ουσιαστικά επιφανειακή και τυποποιημένη, ακόμη και αν αυτό το άτομο με το οποίο επικοινωνούμε είναι φίλος , συγγενής ή συνεργάτης. Δεν υπάρχει αμεσότητα ή οργανική σχέση όπου η αντίληψη , η σκέψη και το πνεύμα μπορούν να συναντηθούν.

Αυτού του τύπου αυτόματης και μη αυθόρμητης συμπεριφοράς αποξενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με την ζωή , με αποτέλεσμα ο βίος μας να είναι επιδερμικός και εικονικός , με πολύ λίγο εμπειρικό περιεχόμενο, συναίσθημα και κατανόησης μιας κοινής ανθρώπινης πορείας.

Παράλληλα, οι πληροφορίες που οι άνθρωποι αντλούν από τα μέσα πληροφόρησης , ακόμη και από βιβλία και εφημερίδες, οι περισσότερες δεν είναι αντικειμενικές αλλά ρηχές και περιορισμένες σε θεματολογία. Αυτές οι πηγές εννοιών και ιδεών προσαρμόζονται με και ενισχύουν την πολιτισμική αφήγηση που θέλει να προβάλλει το Παγκοσμιοιημένο πολιτικό κατεστημένο για να εγκαταστήσει ένα ‘’μονολιθικό’’ και ‘’ολοκληρωτικό’’ κοινωνικό περιβάλλον όπου το άτομο δεν θα έχει την ευκαιρία να είναι σκεπτόμενο ή δημιουργικό.΄

Ένα αδαή και ηλίθιο άτομο είναι πολύ πιο εύκολα να το εμπαίξεις και να του κάνεις πλύση εγκεφάλου.
Τα περισσότερα άτομα που έχω γνωρίσει και σήμερα γνωρίζω, είναι υπαρξιακά αδαή και ηλίθια!!!

Θα παρουσιάσω δύο καλά παραδείγματα των καιρών μας που σχετίζονται με την ‘’άγνοια’’ και τη ‘’βλακεία’’ που εξυπηρετούν άψογα τους προγραμματισμούς της σημερινής Παγκοσμιοποίησης.
Το πρώτο παράδειγμα αφορά το ‘’στημένο τέχνασμα’’ της Παγκοσμιοποίησης που είναι η Πανδημία του ιού Covid 19, σφραγίζοντας ολόκληρες κοινωνίες και οικονομίες, προκαλώντας καταστροφή στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο ιός Covid 19 στην πραγματικότητα είναι ένας ιός γρίπης , αλλά που μεταδίδεται πιο εύκολα και που επίσης λειτουργεί σαν ένα ‘’βιολογικό όπλο’’ που θα ελέγχει τους ανθρώπους.
Μέσα από τα κύρια μαζικά μέσα ενημέρωσης, της πολιτικής των κυβερνήσεων και του υγειονομικού κατεστημένου, ο κόσμος έχει πεισθεί πως ο συγκεκριμένος ιός είναι υπερβολικά θανατηφόρος, αν και οι στατιστικές δείχνουν πως το σύνολο των θανάτων παγκοσμίως δεν έχει αλλάξει μεταξύ το 2019 και το 2020 όταν ο ιός εκδηλώθηκε σε όλη την υφήλιο.
Το δεύτερο παράδειγμα ‘’ανθρώπινης άγνοιας’’ , ειδικά στην Βόρειο Αμερική, είναι η πολιτική προώθηση των οργανισμών της Παγκοσμιοποίησης ενάντια στους παραδοσιακούς θεσμούς και αρχές(counter culture), όπου ακόμη και η γενετική ταυτότητα του ατόμου είναι υπό αμφισβήτηση.

Τα γενετικά μεταλλαγμένα άτομα(transsexuals) που αντιπροσωπεύουν το 0.5% του πληθυσμού στην Βόρειο Αμερική , έχουν γίνει το επίκεντρο για τα κινήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας, παρ’όλο που στην Βόρειο Αμερική και σε όλη την υφήλιο εκατομμύρια παιδιά εμπορεύονται για σεξουαλική εκμετάλλευση από τους ενήλικους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρθεί επίσημα μέτρα της κυβέρνησης , του υγειονομικού κατεστημένου και των σωματείων δασκάλων, να επιτραπεί σε γονείς να παρέμβουν γιατρικά σε παιδιά από 5 και πάνω, που έχουν επιλέξει ν’αλλάξουν την βιολογική σύσταση του γένους τους.

Ναρκισσισμός ή έπαρση — Από αστέρια του κινηματογράφου σε διάσημους τραγουδιστές, και από πολιτικούς σε αθλητές , ο ναρκισσισμός ή η έπαρση είναι διάχυτος τρόπος συμπεριφοράς , πρώτα απ’όλα λόγω της διαφήμισης που απολαμβάνουν και τα οικονομικά οφέλη που αντλούν μέσω της δημοφιλίας τους. Σε μεγάλο βαθμό αυτές οι προσωπικότητες είναι ‘’ψυχολογικά διαταραγμένες’’ , διαθέτοντας πολύ λίγη κατανόηση για τα υπαρξιακά τους όρια σαν θνητοί.

Καλά παραδείγματα παρόμοιων διάσημων ‘’ψυχοπαθών’’ που πιστεύουν ακράδαντα πως είναι ‘’μικρές θεότητες’’ είναι οι επιχειρηματίες Bill Gates και Zuckerberg , οι ηθοποιοί Angelina Jolie και Brad Pete, όπως και πολιτικοί σαν την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Kamala Harris και την Δημοκρατική βουλευτίνα Alexandra Ocasio Cortez(AOC).

Ο ναρκισσισμός και η έπαρσή τους έχουν κάνει διάσημους και ισχυρούς, διότι αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι μιας κουλτούρας που προάγει την ‘’ανθρώπινη μετριότητα’’ και την ‘’εικονική πραγματικότητα’’. Παρ’όλα αυτά , αυτές οι διάσημες προσωπικότητες θαυμάζονται και θεωρούνται κοινωνικά πρότυπα προς μίμηση από εκατομμύρια άτομα σε όλη την υφήλιο. Ειδικά από τον νέο πληθυσμό που είναι ευκολόπιστοι και αδαείς λόγω ανεπάρκειας σε πραγματικές εμπειρίες ζωής και έλλειψης σωστής μόρφωσης από το οικογενειακό περιβάλλον και τα κέντρα εκπαίδευσης.

Ακραίες ανθρώπινες συμπεριφορές όπως ο ‘’ναρκισσισμός’’ και η ‘’έπαρση’’ προωθούνται επίσης από το σημερινό πολιτιστικό ρεύμα της ‘’αντι-κουλτούρας’’(counter-culture) που διαβρώνει κάθε άποψη της καθημερινής ζωής στην Δύση, από τα μέσα αναψυχής μέχρι την πολιτική, και από την εκπαίδευση μέχρι τους θεσμούς της δικαιοσύνης. Μέσα σ’αυτό το πολιτιστικό περιβάλλον της ‘’μετριότητας’’, σχεδόν όλοι προσπαθούν επίμονα να είναι ‘’θεατρινίστικοι’’ και ‘’απρόσωποι’’ έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν καλύτερα και να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα σε μια κοινωνία δίχως αρχές και ιδανικά.

Δεν υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για ανθρώπινη δημιουργικότητα, για ανθρώπινη ηθική ή και για ανθρώπινη πρωτοτυπία. Το κάθε άτομο μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να είναι ‘’εξαίρετο’’ , όπου ολόκληρο το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από αυτό. Αυτά τα άτομα συμβάλλουν πολύ λίγο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και στην ποιότητα ζωής γενικότερα.

Το Facebook και το Twitter έχουν μετατραπεί σε πολύ ισχυρές επιχειρήσεις επικοινωνίας σε όλη την υφήλιο διότι αυτές στηρίζουν και επεκτείνουν τον ‘’ανθρώπινο ναρκισσισμό’’ και την ‘’ανθρώπινη έπαρση’’. Σχεδόν όλη η πελατεία τους προσδοκεί να συμμετέχει δυναμικά σε μια ‘’εικονική κουλτούρα’’ και να βιώσει μια ‘’εικονική ζωή’’. Υπαρξιακά , είναι η εύκολη συνταγή.
Συμπέρασμα — Αν λάβουμε υπόψη όσα έχουμε περιγράψει με αναφορά την επίδραση της Παγκοσμιοποίησης στις ζωές των ατόμων που ζουν στην Δύση, είναι φυσικό να υποθέσουμε πως αυτά τα άτομα θα πρέπει να πάσχουν από μια μόνιμη ψυχολογική και σωματική εξάντληση. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε πως τα περισσότερα άτομα που ζούνε στις κοινωνίες της Δύσης, αρχίζουν και φαίνονται κοινωνικά ‘’χαοτικά’’ και ‘’ανισόρροπα’’, ενώ συμπεριφέρονται παράλογα και αυτοκαταστροφικά!!!

 

 

Ο Μεγάλος Αδερφός του George Orwell στο βιβλίο του ‘’1984’’