Για Εμάς

Ποια η σημασία της λέξης “μεταμόρφωση” και γιατί την χρησιμοποιούμε σαν το σήμα κατατεθέν της ιστοσελίδας

Η λέξη “μεταμόρφωση είναι φυσικά μια καθαρή Ελληνική λέξη ξεκινώντας από τον αρχαίο ελληνικό όρο “μεταμορφόω” που σημαίνει “μεταβάλλω την μορφήν τινός” και στην παθητική, “πάσχω αλλοίωσιν ή αλλαγήν της μορφής μου”. Στην ιστοσελίδα ο όρος της μεταμόρφωσης έχει πρωταρχικά την έννοια της οικουμενικής εξελικτικής διαδικασίας όπου τα πάντα αλλάζουν, κάθε στοιχείο του σύμπαντος.

Παρ΄ όλα αυτά, οι σύγχρονοι άνθρωποι προσποιούνται στην καθημερινή τους εφήμερη ύπαρξη ότι διαθέτουν πλέον τις δυνατότητες να ελέγχουν και να προσδιορίζουν αυτήν τη χαοτική και απρόβλεπτη διαδικασία μέσα από την ανθρώπινη λογική και την ανθρώπινη ευφυΐα, προσδοκώντας στην υπεράσπιση των τεχνιτών τους αμυνών, υλιστικών και άλλων, φοβούμενοι το άγνωστο. Μία άλλη διάσταση της λέξης “μεταμόρφωση” που με εμπνέει είναι το θαύμα της φύσης όταν η κάμπια μεταμορφώνεται σε πεταλούδα. Το ανθρώπινο είδος έχει περάσει το στάδιο της κάμπιας, οι ευκαιρίες για μια νοητική ωρίμανση (πολιτισμός) , που σημαίνει μια εξέλιξη μέσα στης φύσης το κουκούλι. Αυτό το κουκούλι έχει σπάσει και ο άνθρωπος πρέπει να πετάξει σαν μία ελεύθερη δημιουργική οντότητα σε αρμονία με το σύμπαν. Όλοι αυτοί που θα επιμένουν να προστατεύουν τις τεχνητές τους άμυνες (απρόσωπη λογική, έλεγχος και διαμόρφωση της φύσης) θα πεθάνουν και θα διαλυθούν.

.