Εικονική Πραγματικότητα (Quote)

Η ζωή είναι πραγματικότητα,
όχι “εικονική” πραγματικότητα.
Η “εικονική” πραγματικότητα
είναι ένα ψέμα,
ενώ η ζωή είναι η απόλυτη μαγεία

Αλέξανδρος II