Οι Ελληνικές Βουλευτικές Εκλογές του 2009, ο καθρέφτης της σημερινής “Πολιτικής Κουλτούρας” της χώρας. (Μέρος Δ’)

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την σημερινή “χαοτική” κατάσταση στην “Πολιτική Κουλτούρα” της Ελλάδας, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να καταγράψουμε, να διευκρινίσουμε και ν’ αναλύσουμε τα “πραγματικά συμβάντα”, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά που συνέβαλλαν στην ανεξαρτητοποίηση μέρους του σημερινού Ελληνικού γεωπολιτικού χώρου(Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες) από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οδηγώντας στην ίδρυση του πρώτου σύγχρονου Ελληνικού έθνους-κράτους το 1830. Αυτό που προκύπτει είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της “επίσημης” Ελληνικής ιστοριογραφίας που αναφέρεται στον Ελληνικό Απελευθερωτικό Αγώνα που ουσιαστικά ξεκινάει στα τέλη του 18ου αιώνα, αποκρύπτει όλα εκείνα τα ιστορικά δεδομένα που αναδεικνύουν την μεγάλη έλλειψη συλλογικής εθνικής συνείδησης και αγωνιστικότητας από τους περισσότερους πρωταγωνιστές της “επανάστασης” κατά τον Οθωμανικό πολιτικό ζυγό των 400 χρόνων.

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι Ελληνικές Βουλευτικές Εκλογές του 2009, ο καθρέφτης της σημερινής “Πολιτικής Κουλτούρας” της χώρας. (Μέρος Δ’)