Σεβασμός του άλλου

“…Εκείνος που δοξάζει τη δική του θρησκεία μέσα από μια ακραία αφοσίωση και κατηγορεί τις άλλες θρησκείες με τη σκέψη ότι εγώ θα πρέπει να δοξάζω μόνο τη δικιά μου θρησκεία, θα πρέπει να κατανοήσει ότι τελικά θίγει την ίδια του τη θρησκεία. Σαν συνέπεια θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικές και αληθινές επαφές μεταξύ των θρησκειών. Καθένας θα πρέπει να κατανοεί και να σέβεται τα δόγματα των άλλων θρησκειών. Ο αγαπημένος των θεών, ο βασιλιάς Πιγιαντάσε (Ασόκα), επιθυμεί όλοι να γνωρίζουν καλά τα σωστά διδάγματα των άλλων θρησκειών.”

(Ασόκα, 304 π.Χ. – 232 π.Χ.)

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σεβασμός του άλλου

Τα Αμερικάνικα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Α.Μ.Μ.Ε.) παρουσιάζουν σήμερα την πραγματική εικόνα της κοινωνίας τους; (Μέρος ΙΙ)

thumblbb2Με πολύ λίγες εξαιρέσεις τα Αμερικάνικα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΑΜΜΕ), ειδικά η Αμερικάνικη τηλεόραση, παρέχουν στο Αμερικάνικο κοινό τους και ιδιαίτερα στον κόσμο πέραν των συνόρων τους, πολύ λίγη πληροφόρηση όσον αφορά τα στοιχειώδη συστατικά που συγκροτούν και συμπληρώνουν το μωσαϊκό της σημερινής Αμερικής.

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τα Αμερικάνικα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Α.Μ.Μ.Ε.) παρουσιάζουν σήμερα την πραγματική εικόνα της κοινωνίας τους; (Μέρος ΙΙ)