Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Ζ΄)

Στο τελευταίο μέρος του άρθρου μας (Μέρος Ε΄) σχετικά με την εξαφάνιση του Ανθρώπου “Neanderthal”, εστιάσαμε την προσοχή μας στις “δημιουργικές” και “αποτελεσματικές” διαδικασίες μέσα από τις οποίες ο Άνθρωπος”Cro-Magnon” χρησιμοποίησε τις “ανθρώπινες ικανότητες” και τα “ανθρώπινα συστατικά” που βρισκόντουσαν επίσης και στην διάθεση των Neanderthal (ανθρώπινο DNA), αλλά που πρακτικά αγνοήθηκαν από αυτούς. Βασική “μέριμνα” και “απασχόληση” των Neanderthal ήταν η “ενστικτώδης προσωπική επιβίωσή ” τους και η “ενστικτώδης προσωπική αναπαραγωγή ” τους- παρόμοια με όλα τα ζωντανά είδη πάνω στην Γή, συμπεριλαμβάνοντας και τα “ανώτερα θηλαστικά” όπως τους ελέφαντες, τους πιθήκους, τις φάλαινες, τις τίγρεις ,τα άλογα, κλπ. Επίσης, στο προηγούμενο μέρος του άρθρου μας , αναφερθήκαμε στο “πως” ο Άνθρωπος “Cro-Magnon” πειραματίστηκε με τις “ανθρώπινες νοητικές δυνατότητές” του, καταλήγοντας στην “αφηρημένη σκέψη” με την οποία όχι μόνο εκλέπτυνε τα ανθρώπινα εργαλεία για επικοινωνία( πρακτική και πραγματιστική προφορική συνδιαλλαγή), αλλά και εισήγαγε μια πολυσύνθετη “αισθητική διάσταση” στην ανθρώπινη ύπαρξη.

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Ζ΄)

Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Ε΄)

Στο προηγούμενο μέρος (Μέρος Δ΄) του άρθρου μας για τον πρωτόγονο Άνθρωπο “Neanderthal”, επισημάναμε ότι ο Άνθρωπος “Cro-Magnon” υπήρξε το πρώτο ανθρώπινο ων που δημιούργησε “κουλτούρα”, χρησιμοποιώντας τον όρο αυτό με την γενική έννοια ό΄τι αντιπροσωπεύει “…τα πιστεύω, τον τρόπο ζωής, την τέχνη και τα έθιμα που μοιράζονται και είναι αποδεκτά από το σύνολο των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης κοινωνίας…”. Οι προυποθέσεις που προσφέρουν εκείνα τα μέσα και τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια “οργανωμένη κουλτούρα” είναι πολλές, κάποιες από αυτές τις διευκρινίσαμε όταν μπήκαμε στην διαδικασία να περιγράψουμε τα σχήματα της καθημερινής ζωής, την καθημερινή ανθρώπινη συμπεριφορά, τις καθημερινές κοινωνικές συνήθειες και την κοινωνική οργάνωση των ομάδων των ανθρώπων Cro-Magnon- ομάδες που εγκαταστάθηκαν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, ξεκινώντας από την ΄Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική πριν περίπου 45,000 χρόνια. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να περιγράψουμε ακόμη μία φορά μερικές από εκείνες τις ανθρώπινες παραμέτρους που επέτρεψαν τον Άνθρωπο “Cro-Magnon” να δημιουργήσει μια “οργανωμένη κοινωνία” και μια “οργανωμένη κουλτούρα” στις πρώτες “πρωτόγονες μορφές” τους.

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Ε΄)

Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πρίν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Δ΄)

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο Γ΄ Μέρος του άρθρου μας, υπήρξαν 4 μεγάλες “περιόδους παγετώνων” στο παρελθόν, ενώ η Γή σήμερα διανύει την τέταρτη “μεγάλη περίοδο παγετώνων” που ξεκίνησε πριν 2.5 εκατομμύρια χρόνια. Επίσης επισημάναμε πως στην διάρκεια κάθε “μεγάλης περιόδου παγετώνων”, υπάρχουν κλιματολογικοί κύκλοι που διαρκούν περίπου 100,000 χρόνια. Ο κύκλος επέκτασης των πάγων, που ονομάζεται “παγετώδης περίοδος”(glacial period) και που έχει χρονική διάρκεια περίπου 60,000 χρόνων, είναι εκείνη η περίοδος όπου η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας της Γής μειώνεται και οι παγετώνες επεκτείνονται από τους Πόλους προς τον Ισημερινό.

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πρίν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Δ΄)

Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια,έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Γ΄)

“Η εποχή των παγετώνων”, προσδιορίζει επιστημονικά μία περίοδος στην γεωλογική εξέλιξη της Γής όπου υπάρχει μια “.. μακροπρόθεσμη μείωση της θερμοκρασίας της Γής, προκαλώντας την επέκταση των ηπειρωτικών στρωμάτων πάγου, των πολικών στρωμάτων πάγου και των αλπικών παγετώνων.. ” (μετ. από τ΄αγγλικά) (σελ. 1 – en.wikipedia.org/wiki/Ice_age).

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια,έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Γ΄)

Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Β΄)

Από τις επιστημονικές έρευνες μέχρι σήμερα, διαθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα βασικά γενετικά και ανατομικά χαρακτηριστικά του πρωτόγονου Ανθρώπου”Neanderthal”. Πρώτα απ΄όλα, γνωρίζουμε ότι το “μέγεθος του εγκεφάλου” του ήταν μεγαλύτερο από αυτό του σύγχρονου ανθρώπου. Δεύτερο, ο Neanderthal είχε όλες εκείνες τις ανατομικές προδιαγραφές(κατασκευή κρανίου) που του επέτρεπαν να χρησιμοποιεί την ομιλία όπως εμείς. Τρίτο, οι σκελετοί των Neanderthal που ανακαλύφτηκαν υποδεικνύουν ακριβώς τον ίδιο ακριβώς αριθμό και τύπου οστών όπως το “σύγχρονο είδος ανθρώπου”. Τελικά, μέσω της επιστήμης της “γενετικής”, έχουμε εξακριβώσει πως τα γενετικά στοιχεία (DNA) των Neanderthal, είναι σχεδόν παρόμοια με αυτά των άμεσων προγόνων μας, δηλαδή τους Cro-Magnon και τους Homo-Sapiens (www.conservapedia.com/Neanderthal). Με τόσα κοινά γενετικά και ανατομικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Άνθρωπο”Cro-Magnon” και φυσικά με το “σύγχρονο ανθρώπινο είδος”, ποιές μπορεί να ήταν οι αιτίες για την “ολοκληρωτική” εξαφάνιση του Ανθρώπου”Neanderthal”;όχι μόνο “από την επιφάνεια της γής”, αλλά επίσης και από τους γενετικούς κώδικες (DNA) του σύγχρονου ανθρώπου!

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Β΄)

Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Α’)

thumbon_neΟ πρωτόγονος Άνθρωπος “Neanderthal”, αντιπροσωπεύει ένα παρακλάδι του ανθρώπινου είδους που έζησε για περίπου 200,000 χρόνια, σε μιά τεράστια γεωγραφική περιοχή που καλύπτει όλη την Ευρώπη και συνεχίζει μέχρι και την κεντρική Ασία. Για να είμαστε πιό ακριβής, θα τολμούσαμε να πούμε ότι ο Άνθρωπος “Neanderthal” ήταν το μόνο ανθρωποειδής όν που έζησε σ΄αυτή την περιοχή για 200,000 χρόνια-μια περιοχή που αποτελείτε από την Ιβηρική Χερσόνησο, την Ιταλία, εδάφη βόρεια των Πυρηναίων και των Άλπεων, την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, και επίσης μέρη της Ασίας. Η ονομασία “Neanderthal” προέρχεται από την κοιλάδα “Neander” στην δυτική Γερμανία, όπου το 1856 τα πρώτα απολιθωμένα κόκαλα ενός ανθρωποειδές ανακαλύφτηκαν και κατονομάστηκαν αντίστοιχα. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι για 200,000 χρόνια, ο Άνθρωπος “Neanderthal” ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος πάνω σε μια απέραντη γεωγραφική έκταση, επιβιώνοντας κάτω από ακραίες κλιματολογικές και περιβαλλοντολογικές αλλαγές, ειδικά κατά την διάρκεια των εποχών των “παγετώνων”, όταν πριν 45, 000 χρόνια ένα άλλο ανθρώπινο είδος άρχισε να καταφτάνει στην ανατολική Ευρώπη και στην βορειοανατολική Ιβηρική Χερσόνησο-προερχόμενο από την Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική.

(περισσότερα…)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί η εξαφάνιση του πρωτόγονου Ανθρώπου “Neanderthal” πριν 30,000 χρόνια, έχει σημασία σήμερα; (Μέρος Α’)